Agnes Lucas

Ik help opdrachtgevers graag met alle vraagstukken rondom pensioenadministratie, processen en IT. Mijn achtergrond in de pensioenuitvoering kan ik hierbij uitstekend inzetten. In de pensioenwereld doen zich altijd nieuwe situaties voor die om een oplossing vragen. Ik vind het leuk om te zoeken naar oplossingen en om onmogelijkheden om te zetten in mogelijkheden.

Bertine de Bruijn

Ik gebruik mijn achtergrond in IT, actuariaat en administratie graag om klanten te helpen. Bijvoorbeeld bij het inrichten/wijzigen van de pensioenadministratie of het opzetten van operationeel en/of IT risicomanagement. Kenmerkend hierbij is mijn vermogen om de grote lijn te combineren met details, op tijd kwalitatief goed werk te leveren en een aanpak waarbij mensen centraal staan.

David de Boer

Mijn motto is: verder kijken en denken dan de klant vraagt. Ik adviseer pensioenfondsen op het gebied van integraal risicomanagement en internal auditing. Ik ben tevreden als het bestuur in control is. Daarnaast adviseer ik ondernemingsraden. Dat is iets dat ik al veel jaren doe en zorgt voor een leuke afwisseling.

Duncan ter Hennepe

Als adviseur probeer ik pensioenfondsen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun beleidscyclus. Ik help besturen graag met beleidsvorming en zorg er tevens voor dat het beleid in de praktijk juist en tijdig wordt uitgevoerd. Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen zijn bij mijn werk belangrijk maar ook zeker een gezonde dosis humor!

Janwillem Engel

Als senior consultant adviseer ik pensioenfondsbesturen en beleggingscommissies op het gebied van balansmanagement en vermogensbeheer. Ik vorm de brug tussen het pensioenfondsbestuur, de externe vermogensbeheerders en adviseurs. Ik zorg dat de voorstellen van deze partijen op een begrijpelijke manier op de bestuurs- of commissietafel komen zodat het fonds tot een goed onderbouwd besluit kan komen.

Melissa Olsthoorn

Als junior adviseur met een financiële achtergrond krijg ik binnen Montae de ruimte om mij als volwaardig consultant te ontwikkelen. Door werken met leren te combineren en collega’s van verschillende disciplines bij verschillende projecten te ondersteunen krijg ik een goed beeld van alle expertises en van de klanten die Montae bedient. Dit doe ik om breed inzetbaar te zijn, het beste uit mezelf te kunnen halen en daarmee het beste voor de klant te kunnen realiseren.

Menko Nieland

Het samen met klanten en collega’s werken aan oplossingen geeft mij veel voldoening. Met mijn ervaring in pensioen, actuariaat, en beleggingen adviseer en ondersteun ik pensioenfondsen van beleidsvorming tot uitvoering. Dit doe ik onder andere door adviezen en besluiten voor te bereiden, door (financiële) resultaten en risico’s inzichtelijk te maken en te zorgen dat acties op tijd worden uitgevoerd. Hiervoor was ik werkzaam bij DNB en PWC.

Nathalie Houwaart

Als partner help ik pensioenfondsbesturen, beleggingscommissie en risicomanagement commissies om te komen tot een transparant en uitlegbaar beleid. Dit doen wij binnen ons team op zowel strategisch niveau als operationeel niveau. Ik doe dat gestructureerd zodat monitoring eenvoudig is. Ik help de besturen graag ‘in control’ te laten zijn!

Stefan van de Giessen

Ik help klanten graag met uitdagende vraagstukken op het gebied van business en IT alignment. Hierbij heb ik met name focus op de gebieden verandermanagement, IT beheer, kwaliteitsmanagement en de processen binnen het pensioenbedrijf.

1 2