Yvette Hellegers

Aan tafel bij beleggings- en risicomanagementcommissies is mijn doel om complexe vraagstukken begrijpelijk te maken. Als actuaris heb ik ervaring op zowel beleggingsgebied als actuariaat. Ik heb hierdoor binnen ons team een breed aandachtsgebied. Dit loopt van beleggingsportefeuilles en lifecycles die zijn afgestemd op de pensioenverplichtingen, tot het onderzoeken van niet-financiële risico’s zoals bijv. integriteits- en operationele risico’s.

1 2