Tips voorbereidingsgesprek toetsing pensioenfondsbestuurder

 1. Onderdeel van uw gehele voorbereiding
 • Beschouw het toetsingsgesprek als onderdeel van uw totale voorbereiding.
 1. Aandacht voor papierwerk
 • Zorg (en controleer zelf) dat de DNB formulieren goed zijn ingevuld. Zorg dat het bestuur vooral ook aandacht besteedt aan de motivatie en dat de exacte beschrijving van de geschiktheidsmatrix en de functiebeschrijving overeenkomt met de realiteit. Het maakt namelijk nogal uit of u op gesprek gaat als lid van de beleggingscommissie of start als regulier bestuurslid.
 1. Door de bril van DNB
 • Bekijk uw CV en uw ingestuurde DNB formulieren door de bril van DNB. Welk beeld roept uw CV op? Welke vragen zou u zelf stellen als u op de stoel van DNB zat?
 1. Focus op kernboodschap
 • Een gesprek kan veel onderwerpen raken. Formuleer voor uzelf de kern van de boodschap die u wilt overbrengen in het gesprek. Vaak helpt het om in de voorbereiding in beelden te denken.
 1. Doe uw huiswerk
 • Zorg dat u het fonds, de eisen die aan u worden gesteld en de ontwikkelingen op het gebied van pensioen goed kent. Dit kan door het lezen van de fondsdocumenten (ten minste ABTN, jaarverslag en geschiktheidsplan) en uitingen van DNB en de Pensioenfederatie.
 1. Ontspannen focus in het gesprek
 • Focus is gericht op goedkeuring door DNB.
 • Wees uw professionele zelf, maak u niet groter of kleiner dan u bent.
 • Wees niet bang het proces in het gesprek te benoemen of te vragen naar een verduidelijking van een vraag.
 • U wordt getoetst, niet het beleid van het pensioenfonds de afgelopen jaren. DNB zal zich richten op uw geschiktheid, doet u dat ook.
 • Wanneer u het niet weet, zeg dat en benoem wellicht hoe dat komt en wat u daaraan wilt doen of misschien al van plan was te doen.
 • Pauzeer een kort moment voor u antwoord geeft. Wat wilt u zeggen? Kies of u kort antwoord wilt geven op de vraag of meer wilt uitweiden met het oog op uw doel.
 • Stel gerust een controlevraag: beantwoordt dit uw vraag?
 1. Oefen
 • Onze ervaring leert dat het simuleren van het gesprek onderdeel is van een gedegen voorbereiding. Vaak heeft de kandidaat gedurende de simulatie een “aha moment” en kan daarmee scherp, gefocust en ontspannen op gesprek.

Lisette de Geus,

@ lisette.de.geus@montae.nl
T 06 – 527 624 28

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: