Verhoging pensioenleeftijd 68 jaar: 5 tips

Op 23 maart j.l. hebben de specialisten van Valegis Advocaten en Montae een bijeenkomst gehouden over `verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar´.

Graag nemen wij u nog even mee terug naar deze middag; welke aspecten vormen ook al weer de rode draad bij dit onderwerp?

De pensioenleeftijd in het werkgeverspensioen (2e pijler) gaat met ingang van 1 januari 2018 naar 68 jaar. De arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ verandert dus. Kan dit zomaar? Nee, werkgever of cao-partijen zullen met de werknemers en uitvoeringsinstanties nieuwe afspraken moeten maken. Alle fiscale, juridische en actuariële aspecten komen aan bod tijdens een dergelijk wijzigingstraject. In de bijeenkomst hebben wij daar uitgebreid bij stil gestaan. Graag geven wij u een top 5 van belangrijke tips mee:

  1. Toets of en welk effect de verhoging van de pensioenleeftijd op uw pensioenregeling heeft
  2. Bepaal uw positie ten opzichte van de belanghebbende; met welke partijen moet u nieuwe afspraken maken?
  3. Begin op tijd
  4. Check of u als werkgever zelf de inhoud van de pensioenregeling mag bepalen of is er sprake van een ‘verplichtgestelde’ bedrijfstakpensioenfonds regeling?
  5. Communiceer vanaf de start, tijdens en na het proces naar alle belanghebbenden in een heldere duidelijke taal.

“Stil zitten” is geen optie!

Een zorgvuldig proces maakt de kans van slagen op een succesvol resultaat het grootst.

Kunnen wij u hierbij helpen? Mail of bel Hans Kennis, 06 200 72 952 , hans.kennis@montae.nl

Download hier de Whitepaper Pensioenleeftijd naar 68.

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: