Werkgevers checklist pensioencommunicatie

Eerder hebben wij bericht over de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. Toen hebben we aangekondigd dat er een checklist voor werkgevers zou komen voor pensioencommunicatie. Inmiddels hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de checklist, Wegwijs in het Pensioen, openbaar gemaakt.

De mogelijkheden van de checklist

  • U gebruikt tijdens het arbeidsvoorwaardegesprek met uw (nieuwe) werknemers de checklist om de relevante punten over de arbeidsvoorwaarde pensioen aan de orde te laten komen op een laagdrempelige manier.
  • Ter ondersteuning van het gesprek gebruikt u mogelijk ook Laag1 van uw Pensioen123. De Pensioen123 vervangt uiterlijk per 1 juli 2016 de startbrief. De Pensioen123 wordt door uw pensioenuitvoerder opgesteld en verstrekt.
  • Samen met uw pensioenuitvoerder kunt u de checklist op maat maken.

Toepassing van de checklist in de praktijk

Naast de checklist zien wij in onze praktijk dat het uitleggen van de pensioenregeling door middel van vergelijking van pensioenregelingen (bijvoorbeeld Laag1 van uw Pensioen123 met die van vergelijkbare bedrijven of het bedrijf waar de werknemer vandaan komt) voor werknemers erg verhelderend werkt.

De checklist Wegwijs in het Pensioen kunt u hier downloaden.

Jeroen Dejalle

@jeroen.dejalle@montae.nl
T 06 – 527 545 17

© Montae