Wat speelt er rond kleine pensioenen?

Het aantal kortlopende dienstverbanden neemt toe en daardoor worden ook steeds vaker kleine pensioenen opgebouwd. Dit betekent hoge kosten voor pensioenuitvoerders; kosten die uiteindelijk ten laste komen van deelnemers. Om dit te voorkomen, kopen uitvoerders deze kleine pensioenen vaak af. Met als gevolg dat medewerkers die veel van baan wisselen te maken krijgen met een pensioengat. Een nieuwe wettelijke maatregel moet hierin verandering brengen. We informeren u hoe dit zit en wat de effecten zijn voor u en uw werknemers.

Wat is er nu geregeld in de wet?

Een werknemer heeft het recht om, als hij uit dienst gaat, via waardeoverdracht zijn pensioen over te hevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Echter, als een ex-werknemer een klein pensioen heeft (klein = tot maximaal € 467,89 bruto per jaar) en dit niet binnen 2 jaar laat overdragen, dan heeft de oude pensioenuitvoerder het recht het pensioen af te kopen (afkooprecht). Dit kan zonder toestemming van de deelnemer.

Als de deelnemer wel de waarde wil overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder, kan het zijn dat de werkgever moet bijbetalen. Dit komt doordat de werkelijke waarde bij de pensioenuitvoerder kan verschillen met de vereiste wettelijke waarde bij overdracht. Deze bijbetaling is gemaximeerd tot € 15.000. Boven dit bedrag hoeft de werkgever niet mee te werken aan waardeoverdracht.

Wat wil de wetgever vanaf 1 januari 2019 met kleine pensioenen?

In het wetsvoorstel vervalt het afkooprecht van de oude pensioenuitvoerder. In plaats daarvan krijgen pensioenuitvoerders de mogelijkheid om kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Deze is verplicht hieraan mee te werken. Hiermee wordt een pensioengat voor de (ex)-werknemer voorkomen en de relatief hoge administratieve lasten voor de pensioenuitvoerder beperkt. Het bijbetalen blijft gehandhaafd, maar doordat het gaat om kleine pensioenen is ook de mogelijke bijbetaling beperkt. De wet gaat waarschijnlijk 1 januari 2019 in, een jaar later dan de bedoeling was.

Een ‘heel klein pensioen’

Een ‘heel klein pensioen’ is een nieuw begrip in het wetsvoorstel. Hiervan is sprake als de jaarlijkse pensioenaanspraak niet meer dan € 2 bedraagt. Dit pensioen komt te vervallen voor de pensioengerechtigde. Ook dit gaat – naar verwachting – per 1 januari 2019 in. Tot die tijd hebben pensioenuitvoerders en deelnemers nog een ‘laatste kans’ om deze ‘hele kleine pensioenen’ alsnog over te dragen of af te kopen.

Conclusie

Met dit wetsvoorstel worden kleine pensioenaanspraken van medewerkers die uit dienst treden automatisch gebundeld bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Het ingelegde geld blijft via waardeoverdracht zijn pensioenbestemming behouden. Dit is met name gunstig voor medewerkers met korte dienstverbanden, dit voorkomt een pensioengat.

 

 

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met René van Dongen via rene.van.dongen@montae.nl of 06 21 19 21 78.

Print deze post
Dit artikel delen: